هپاکو چیست؟

نانو ماسک هپاکو تمركز روي محصول جديد ماسك مجهز به نانو فيلتر كربن دار فعال گرين لايف و محصول نسل جديد فيلتر دوده خودروي ديزل و گزارشي از ساخت نمونه پايلوت پروژه نانو فيلتر تونل توحيد تهران باشد و تصاوير پتنت جهاني و افتخارات باشد